Akula Elitnaurvik

Cali cayarait

The graduating class of 1992-93  

The graduating class of 1992-93  

Yugtun Qanyutassiiryaraq

Umyuaqutmek Qanemciyaraq

Elitnaurat Igait

Pilinguaryaraq

Elitnaurayagaat

Elitnaurutmeggni Qukarilriit

High School-at

Angqeryaraq

Aqvaquryaraq

Pinirtaaryaraq

Elitnaurvigmi Calilriit Elitnaurat-llu

English

Akula Logo Back to Akula's Main Page

To send questions or comments, please contact Akula Elitnaurvik